Общи Условия


Общи условия


Моля, прочетете общите условия преди да използвате настоящия уеб сайт – KOLA-MASKA.BG

Всеки потребител ползващ уеб сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия.

Ако не приемате общите условия, моля не използвайте този уеб сайт.


Общите условия и правила служат да информират потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при ползване на информацията и/или услугите в този уеб сайт.

KOLA-MASKA.BG  си запазва правото да прави промени в общите правила за ползване на сайта.


WWW.KOLA-MASKA.BG е онлайн магазин, собственост на фирма "Кола Маска" ЕООД.

Този уеб сайт предоставя възможност за покупка на продукти, предлагани от KOLA-MASKA.BG


Авторските права върху всички текстове, изображения, документи, база данни, съобщения и друга информация в сайта  са собственост на "Кола Маска" ЕООД.Права, ограничения и отговорности:


Потребителите на KOLA-MASKA.BG имат право да ползват материалите на сайта само за лична, нетърговска употреба, при условие че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП)


Потребителите на сайта нямат право да копират; заснемат чрез print screen; разпространяват или използват текст, снимки и друга информация; да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното разрешение на KOLA-MASKA.BG.

Материалите на този уеб сайт не могат да бъдат променяни по никакъв начин от потребителите.


Всяка неоторизирана употреба на информация, данни или услуги на сайта се счита за нарушение на авторски права.


Потребителите на уеб сайта нямат право да извършват действия, които са в противоречие с общо установените правила на общуване, както и да извършва злоумишлени действия, в това число умишлено разпространяване на вируси и друг застрашаващ софтуер с цел повреждане или нарушаване на правата или интересите на трети лица. Не е позволено да се извършва злоумишлени поръчки от името на друго лице, без негово съгласие.


Потребителите нямат право да разпространяват посредством настоящия уеб сайт, порнографски материали, както и материали обект на чуждо авторско право, обект на чужда интелектуална собственост, изявления с пропаганден характер, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


KOLA-MASKA.BG си запазва правото да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение.


KOLA-MASKA.BG не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

KOLA-MASKA.BG не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). KOLA-MASKA.BG не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности; не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя; не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
Условия за поръчка:

При поръчка, потребителят попълва основните параметри според дадените в уебсайта опции. За извършване на поръчка и покупка е необходимо потребителят да следва формуляра в уеб сайта като попълни в указаното поле желаната бройка, която възнамерява да закупи и я добави в потребителската кошница.

Необходимо е потребителят да попълни нужната информация. Потребителят се съгласява да предостави вярна, актуална и точна информация за себе си при регистрация.

При натискане на бутон „Купи“ потребителя извършва акт на волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него ( потребителят ) и KOLA-MASKA.BG , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).Доставка


РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ!


Цената на доставката се формира според обема и теглото на продукта.  При продукти, чийто обем надвишава теглото им, цената на доставка се пресмята според обема. 

*Цената на доставка не зависи от посочения адрес и не се променя според това дали той е личен или офис на куриера. 

*При обща поръчка на няколко продукта, не заплащате отделна доставка за всеки от тях. Цената се рекалкулира, според тарифната политика на куриера.   


Примерни цени за доставка за пакет с кола маска 5 – 8 лева


до 2 кг - 4.99 лв

до 5 кг - 6.99 лв

до 10 кг 9.99 - 12.99 лв


Преди пратката ви да бъде изпратена, наш служител  ще се свърже с вас за уточняване на цената на доставката и деня на получаване. Условия за отказ и връщане на продукт:


Отказ на поръчани и доставени продукти е обоснован и валиден в следните случаи:

*Очевидно несъответствие на поръчан и доставен продукт

*Повреждане на продукта по време на транспортиране

*Несъответствие на цената при доставка с предварително договорената

*Неспазен срок на доставка


Гореописаните рекламации са в сила към момента на получаване на продукта. При ситуации различни от изброените , както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.


По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя. Продуктите, включително опаковката, трябва да са напълно запазени и неизползвани. При връщане на продукти потребителят трябва да предостави банкова сметка, на която да бъде преведена сумата за продукта.


Ако продуктът е подменен при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, тогава стоката се подменя, след като е извършен оглед с цел да се установи несъответствието. В този случай потребителят не заплаща допълнителни разходи.


При фабричен/скрит дефект са в сила гаранционните условия.